PROF DR AHMET TAŞĞIN ÇAMOLUK EĞİTİM VAKFI’NDA

PROF DR AHMET TAŞĞIN ÇAMOLUK EĞİTİM VAKFI’NDA

Çamoluk Eğitim Vakfı’nın 2017 yılının ilk konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölüm Hocası Prof. Dr. Ahmet Taşğın oldu.

Söze şiirle başlayan Prof. Dr. Ahmet Taşğın Hoca Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması ve bu beyliklerin zaman içinde “devletlere, imparatorluklara dönüşmesi” dünya tarihinin en önemli “devletleşme” olaylarından birini teşkil ettiğini söyleyerek özellikle Horasan ve Türkistan’dan Anadolu’ya Hoca Ahmed Yesevi’nin de Türk milletinin Müslüman olmasında büyük hizmet yaptığını, 100 bin evliya ve alim yetiştirerek, Anadolu’da hakiki Müslümanlığı yaydığını ve Türk medeniyetinin ilk temellerinin böyle atıldığını anlattı. 

Bugün Anadolu köylerinde saygı duyulan "evliya mezarı", "tekke", "yatır," "türbe" olarak bilinen ne kadar yapı ve alim zat varsa çoğu Horasan Erenidir. Horasan'dan Anadolu’ya Rumlara ve Moğollara karşı sefer düzenlemek için gelmiş, burada şehit düşmüş kişilerdir. Birçoğu köy kurup, köye adını vermiş, kimisi de şehit düştüğü yerde hayrına yapılan türbenin altına defnedildiğini söylemiş nerede bir Evliya Mezarı görsek dualarla o türbeleri ihya etmemiz gerektiğini söyledi.

Anadolu’ya gelen 24 Oğuz Boyundan özellikle Savaşçı kimlikleri ile bilinen Çepnileri anlatan Ahmet Hoca Anadolu’nun Müslüman ve Türk kalmasındaki en büyük payın özellikle Karadeniz hattı boyunca uzanan bölgede bu Oğuz Boyunun olmasıdır, dedi.

Çamoluk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Veysel Ekmen ve Cumhur Melikoğlu’nun da konuk olarak katıldığı seminer, Ahmet Hoca’nın hayat tecrübeleri ve anlattığı fıkralarla son buldu.

Seminerin ardından Orta Asya coğrafyasında doğmuş, büyümüş, yaşamış ve bugünkü dünyaya bıraktıkları izlerle hâlâ yaşayan ve bize ait olan bir tarihe gereken hassasiyeti göstermek amacıyla hazırlanan “Asya’nın Kandilleri”  adlı kitap öğrencilere dağıtıldı.